Automatizace na mezinárodním veletrhu Vienna TEC 2012

Od 9. do 11. října probíhal na výstavišti ve Vídni vedle zábavního parku Prater mezinárodní veletrh Vienna TEC 2012. Součástí veletrhu byly exponáty z oblasti automatizace, automatického měření a robotizace.

Účast na veletrhu VIENNA-TEC 2012 byla ze střední a východní Evropy, včetně České republiky, podle tiskové zprávy rekordní (viz stránky v německém jazyku se zavěrečnou tiskovou zpravou http://www.vienna-tec.at/presse/pressetext.html?id=1287 )!

Ale ani orgazátoři a vystavovatelé nelenili! Největšího rakouského veletrhu průmyslových technologií a inovací se zúčastnilo 563 přímých vystavovatelů a 550 zastoupených firem z 31 zemí. V rámci veletrhu byl realizován velmi rozmanitý program, přičemž největší pozornost přilákal Den Slovenska (Den slovenských odborných návštěvníků), který se uskutečnil v první den veletrhu - 9. 10. 2012.

Na veletrhu bylo k vidění velmi mnoho zajímavých věcí. Výstava byla realizovna v pavilonech A, B, C a D vídeňského výstaviště. Doprovodné akce probíhaly v přilehlých místnostech kongresového centra. Ve výstavních halách probíhaly tyto dílčí veletrhy:

 

V spojovací hale, odkud byl vstup do jednotlivých pavilonů a příchod ke konferenčním sálům, měly stánky vysoké školy (nejvíce z Rakouska, ale i dalších zemí), které informovaly o svých výzumných aktivitách, dosažených výsledcích a nabízely firmám možnost spolupráce.

 

V expozicích veletrhu nebyly sice představeny nějaké mimořádné novinky, ale důraz byl kladen na kompexnost nasazení jednotlivých tchnologií, na jejich počítačovou podporu, dobrý servis, souhrnnou kvalitu a bezporuchovost, aby se tak dosáhlo co největších přínosů. I přesto některé exponáty stojí za zmínku. Např. průmyslový robot MOTION se dvěna integrovanými rameny firmy YASKAWA, z nichž jedno neslo svařovaci pistoli a druhé neslo svařovaný díl. Díky koordinovaným pohybům obou ramen se dosaovalo kvalitních svárů i ve velmi obtížně přístupných místech. Jiný robot firmy STÄUBU demonstroval možnost extrémních rychlostí při manilupaci, čímž se minimalizovaly vedlejší manipulační časy skutečně na minimum při dodržení vysoké opakované přesnosti. Zajímavá byla demonstrace v několika expozicích, kde bylo prakticky ukazováno využití programování robotů prostřednictvm „učení“  (postup teach-in), což značně usnadňuje operativní programování robotů a odstraňuje nutnost používání složitých, specializovaných programovacích jazyků. Pro mnoho návštěvníků byly překvapující pokroky v oblasti speciálních „tiskáren“ technologie Rapid Prototyping 3D, které ukazovaly své možnosti „výrobou“ různých součástí z plastových materiálů a speciálních kovových slitin přímo ze souborů CAD programů.

Organizátoři výstavy nezapoměli na připomenutí technické historie a na různých místech výstavy umístili např. historický motocykl PUCH, historický závodní motochykl z osmsesátých let apod. Návstěvníky upoutal i radiem řizený model dvoumetrové reklamní vzducholodě, který létal v halách i v dalších prostorách výstaviště. Zájem vyvolaly i vtipné umělecké skulptury, vytvořené svařováním z automobilových a motocyklových součástek, na motivy sci-fi filmů.   

Při této příležitosti upozorňuji na členy ČMSA na možnost účasti v další zajímavé mezinárodní akci, a to v kooperační burze pořádané hospodářskou komorou Györ-Moson-Sopron "INNO-AUTO 2012".  Jedná se především o inovace v automobilovém průmyslu ve střední Evropě a v Maďarsku (další informace: http://www.b2match.eu/inno-auto2012). Účast na této akci, která je podporována maďarským Ministerstvem národního hospodářství, je pro naše členy opět zdarma. Pro informace ohledně "INNO-AUTO 2012" je možno přímo kontaktovat pořadatele akce na http://www.b2match.eu/inno-auto2012/pages/contact.Další informace a možnosti účasti českých odborníků na této akci můžete získat u pracovníků Schwarz & Partner spol. s r. o., Benediktská 5/691, 110 00 Praha 1,Tel.: +420 603 278 654, veletrhy@sp.cz (L. Kottlárová). Na tomto veletrhu se očekávají i ukázky využití automatizace automobilové výroby.


doc.B.Lacko

Obr. 1 Exposice firmy FANUC (889)

Obr.2 Robot MOTION firmy YASKAWA se dvěma rameny (909)

Obr.3 Rozsáhlá expozice automatizační firmy B&R (933)