Slovo ROBOT má 90. výročí

 

Karel Čapek (1890-1938) je uznáván jako jedna z největších osobností  české literatury v období mezi dvěma světovými válkami. Působil jako prozaik, básník, novinář, dramatik a překladatel. Představoval spisovatele, který zasahoval a výrazně působil i za hranicemi literatury.

            Drama R.U.R., které bylo veřejnosti na divadelní scéně představeno v roce 1921, patří k  Čapkovým dílů, připravujícím  vznik literatury typu science fiction (Věc Makropulos – nápoj nesmrtelnosti, Továrna na Absolutno – bezezbytkové spalování hmoty, Krakatit – uvolnění výbušné energie z  hmoty). V dramatu R.U.R. inženýr Rossum sestrojil umělé lidi – roboty, kteří jsou schopni vykonávat všechny lidské práce. Nemají pouze cit. Lidstvo nejprve použije roboty k nahrazení veškeré lidské práce, aby pak roboty použilo i k vedení válek. Roboti však postupně ovládnou svět a vyvraždí celé lidstvo. Zdá se, že život na zemi zanikne. Mezi dvěma Roboty však vznikne láskyplný cit, který bude pravděpodobně základem nového pokolení na naší planetě.

            Čapkovo drama bylo přeloženo do mnoha světových jazyků následkem čehož se slovo „robot“ používá celosvětově jako termín pro umělé lidské bytosti a bylo postupně rozšířeno na strojní zařízení, vykonávající složitou lidskou práci (viz průmyslové roboty, humanoidni roboty, kuchyňské roboty, apod.). Je to jedno ze čtyř českých slov, kterými obohatil náš jazyk světovou slovní zásobu (robot, dolar-z terezianské mince tolar, pistole - z husitské krátké, střelné zbraně zvané“píšťala“, houfnice - označení husitské dělostřelecké zbraně).

            Poznamenejme, že i když je slovo robot svázáno s divadelním dramatem  a jménem Karla Čapka, někteří přisuzují bezprostřední vytvoření tohoto slova jeho bratru Josefu Čapkovi. Původně prý K. Čapek plánoval použít slovo „labor“, pro označení takto uměle v laboratoři vytvořených bytostí, ale jeho bratr mu doporučil odvodit slovo „robot“ od náročné „roboty“, kterou měla tato průmyslově vyrobená stvoření od lidí převzít.  

Přesto, že K.Čapek napsal svoji divadelní hru v roce 1920 a uvedena byla v roce 1921, teprve v roce 1967 byl do výroby nasazen první, zcela autonomní průmyslový robot což ukazuje, o kolik let předběhl autor dramatu R.U.R. svoji dobu. Navíc si Karel Čapek v souvislostmi s možnou existencí robotů položil již tehdy otázky, které přesahují rámec technických problémů při konstrukci robotů. Jsou to otázky sociální, morální, právní, apod.

            Poctu K.Čapkovi originálním způsobem vyjádřili tvůrcové japonského humanoidního robota ASIMO firmy Toshiba spolu s organizátory návštěvy japonského premiéra Junichiro Koizumi, který roku 2003 tohoto robota s sebou přivezl v rámci svojí státní návštěvy ČR, aby prezentoval schopnosti japonského průmyslu. Robot ASIMO totiž položil symbolickou kytici květů k bustě Karla Čapka v Panteonu pražského Národního muzea.

            Protože divadelní provedení hry R.U.R. bylo realizováno poprvé jako ochotnické představení v Klicperově divadle 3.ledna 1921 v Hradci Králové a následně na prknech Národního divadla v Praze poprvé dne 25.ledna 1921, byl rok 1921 de facto prvním rokem, kdy bylo slovo robot představeno veřejnosti. V roce 2011 je proto vhodné si připomenout 90 let  jeho trvání.

 

B.Lacko

(zdroj on line http://www.manga.cz