ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST
PRO AUTOMATIZACI z.s.

O nás

 

 
                       

Automatizace strojírensky orientovaných výrobních procesů je hlavním nástrojem produktivity a kvality a to jak u velkých výrobců tak i u středních a malých firem. V podstatě všechny rozvíjející se výrobní obory v České republice mají svůj úspěch založený na důsledném zvyšování využívání možností automatizace a informačních technologií. Podmínkou úspěšného zavádění a efektivního využívání automatizace je existence schopných a zkušených odborníků, inovativních, projektově-realizačních firem a vzdělávacích institucí.

 

Českomoravská společnost pro automatizaci z.s. (ČMSA) sdružuje fyzické  a právnické osoby působící v oblasti automatizace strojírenských výrobních procesů, nebo se zajímající o tuto problematiku. Členy společnosti jsou projektanti, vývojoví pracovníci, pedagogové, manažeři, projektové a realizační firmy, odborné školy, vysoké školy apod. Svůj program uskutečňuje ČMSA v přímé součinnosti se špičkovými pedagogickými a vývojovými vysokoškolskými pracovišti a to s Ústavem výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze, Ústavem výrobních strojů,  systémů a robotiky Fakulty strojního inženýrství a Ústavem automatizace a informatiky VUT v Brně, Katedrou konstruování strojů Západočeské univerzity v Plzni, Ústavem mechatroniky a technické informatiky Fakulty mechatroniky TU Liberec, Katedrou robototechniky Fakulty strojní a Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství VŠB–TU Ostrava,  Technickou fakultou ČZU Praha,  a Střední odbornou školou  a  Středním odborným učilištěm v Lanškrouně.

 

Pro své členy a technickou veřejnost společnost organizuje odborné akce, které mají za cíl oslovit specialisty a manažery. Jsou předávány informace o nejnovějších poznatcích, trendech a realizacích v oblasti automatizace výroby   a montáží.

 

Jednou z osvědčených forem jsou firemní prezentace. Náplní těchto prezentací je teoretické i praktické seznámení s nabízenou produkcí firem z oblasti dodavatelů komponent pro stavbu automatizovaných pracovišť a linek. Firmy jsou pečlivě vybírány podle míry inovativnosti jejich produkce ve světovém srovnání. Jedná se o řídící techniku, pneumatické prvky, hydrauliku, pohony, robototechniku, mechatronické soustavy, nástroje, měření, diagnostiku atd.

 

  Dobrou odezvu mají konstrukčně-technologické semináře k   určité technologii jako je např. obrábění, tváření, svařování, montáže, diagnostika měření atd. a konstrukčních a technologických způsobů řešení automatizovaných, nebo bezobslužných pracovišť, nebo vyšších celků pro tyto technologie. Na semináře jsou přizváváni i zahraniční specialisté. Je tak umožněn kontakt s předními firmami a dochází k vzájemné výměně poznatků a k navázání přímé spolupráce.

 

Tematické exkurze, které společnost organizuje pro své členy, umožňují rozšíření praktických znalostí a přenášení poznatků z různých oblastí automatizace zpětně do jejich vlastní činnosti.

 

K řešení netradičních automatizačních úkolů z praxe slouží „kulaté stoly“, kde se setkávají odborníci z výzkumných a vývojových pracovišť se zástupci výroby.

 

Významnou aktivitou společnosti je působení na výchovu nových odborníků vlastní pedagogickou činností na středních a vyšších odborných školách a na vysokých školách  a vydávání odborných publikací pro jejich výuku.

 

Příklady činnosti společnosti:

 

·        Byly organizovány semináře „Milníky a ukazatelé automatizace“ pořádané při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně do roku 2008. Garantem byl Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

·        Od roku 2009 je ČMSA spolupořadatelem konference ARaP (Automatizace, regulace a procesy). Garantem konference je Prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.

·        Z odborných výstav lze uvést mezinárodní veletrh strojírenských technologií FOR INDUSTRY, který se uskutečňuje každoročně v Praze, za odborné garance ČMSA. Doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc., je členem hodnotitelské komise.

·        Společnost byla spoluorganizátorem Kolokvia – 60 let kybernetiky.

·        Byla vydána čtyřdílná učebnice Automatizace a automatizační technika, jejímž koordinátorem byl Doc.Ing.Ladislav Maixner, CSc. Vydavatelství Computer Press Praha 2000

 • K této učebnici byla pořádána řada seminářů pro učitele odborných škol.
 • Byla vydána učebnice Mechatronika

pod vedením Doc. Ing. Ladislava Maixnera, CSc. Vydavatelství Computer Press 2006.

 • Řada odborných pojednání a seminářů byla věnována odbornou veřejností sledované mechatronice a její efektivní výuce.
 • ČMSA byla partnerskou organizací při řešení projektu „Podpora výuky mechatroniky“.
 • Byla pořádána Mezinárodní doktorandská konference AVS 2007.
 • Byly pořádány semináře a firemní dny Hydac s.r.o, Harmonic Drive, Misan s.r.o.,Festo, SMC, STASTO Automation, Parker aj.
 • Společnost pravidelně přispívá na soutěž Kyber Robot – kreativní soutěž středoškolských výukových robotů, kterou organizuje TU Liberec, Fakulta mechatroniky.  
 • Jednou z akcí organizovaných společností lze uvést i podnětné setkání s jihokorejskými manažery ve firmě Sungwoo Hitech s.r.o. Ostrava. Při exkurzi v jejich robotizované lisovně a svařovně skeletů karosérií pro automobily KIA a Hyundai měli členové společnosti možnost diskutovat s odborníky firmy projektové přístupy k automatizaci  u jihokorejských špičkových výrobců.
 • Společnost spolupracuje s Asociací malých a středních podniků České republiky, které jsme nabídli spolupráci především v oblasti vzdělávání formou seminářů a kurzů na objednávku.
 • K 20. výročí vzniku ČMSA v rámci ČSVTS byl vydán ALMANACH.
 • Připravuje se nové zcela přepracované vydání dvoudílné učebnice Automatizace pro střední a vyšší odborné školy, případně bakalářské obory vysokých škol.

 

 

 

                                                                                   Doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc.

                                                                               předseda společnosti

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 25. února 2011

 

Staticky obsah

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTOMATIZACI

Novotného lávka 200/5 110 00 Praha 1
ČMSA / Copyright © 2006 ČMSA, kontakt: Jana.Behalova@fs.cvut.cz
Aktualizováno 1.10. 2019
Ctíme standardy XHTML 1.0 a CSS.