ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST
PRO AUTOMATIZACI z.s.

Kontakty

Poštovní adresa:
Ing. Jana Běhalová, CSc.
Ú12135 FS ČVUT v Praze
Horská 3
128 00 Praha 2

TEL: 224 359 342
FAX: 224 359 348
E-mail: Jana.Behalova@fs.cvut.cz
 

Fakturační adresa:
ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTOMATIZACI z.s.
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1

IČO : 00538396
DIČ : neplátce

Bank.spojení:
Komerční banka Praha 1
číslo účtu: 50236011/0100

Předsednictvo

Předseda:               
Doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc.; E-mail: Stanislav.Manas@fs.cvut.cz
Místopředseda:     
Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc.; E-mail: maixner.lad@seznam.cz
Tajemník:                
Ing. Jana Běhalová, CSc.; E-mail: Jana.Behalova@fs.cvut.cz

Členové:
Doc. Ing. Vladimír Andrlik,CSc.
Ing. Jiří Appeltauer
Doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Doc. Ing. Jan Hlaváč, Ph.D.
Ing. Jan Chaloupka, CSc.
Doc. Ing. Josef Janeček, CSc.
Doc. Ing. František Kelča, DrSc.
Ing. Tomáš Kranich, Ph.D.
Doc. Ing.Branislav Lacko, CSc.
Ing. Miloslav Linda, Ph.D.
Ing. Pavel Odvárka, MBA.
Ing. Lukáš Novotný, Ph.D.
Ing. Jaroslav Semerád
Doc. Ing. Pavel Souček, DrSc.
Ing. Ladislav Šmejkal, CSc.
Ing. Jiří Švéda, Ph.D.
Prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.

Staticky obsah

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTOMATIZACI

Novotného lávka 200/5 110 00 Praha 1
ČMSA / Copyright © 2006 ČMSA, kontakt: Jana.Behalova@fs.cvut.cz
Aktualizováno 1.10. 2019
Ctíme standardy XHTML 1.0 a CSS.